p Ośrodek wypoczynkowy "Na Wydmie" -

1. Goście przebywający w ośrodku proszeni są o przestrzeganie zasad bezpiecznego i kulturalnego wypoczynku. W trakcie pobytu prosimy, aby uszanować spokój innych Gości.

2. Cisza nocna obowiązuje od godz. 23:00 do godz. 07:00. W ciągu dnia prosimy o kulturalne zachowanie.

3. Domki są przekazywane gościom w użytkowanie i odbierane przy wyjeździe przez właściciela. Prosimy o wcześniejsze zgłaszanie godziny wyjazdu, w celu umożliwienia sprawnego odbioru domku przez właściciela. Przypominam, iż godzina zameldowania to 15:00 w dniu przyjazdu i 10:00 w dniu wyjazdu.

4. Przed wyjazdem prosimy o posprzątanie domku.

5. Najemca ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych powstałe z jego winy lub winy osób go odwiedzających w okresie trwania umowy najmu.

6. Rodzice są zobowiązani do opieki nad swoimi dziećmi bawiącymi się na terenie Ośrodka, a w szczególności na placu zabaw. Właściciel Ośrodka nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne wypadki przy braku opieki.

7. Klient przywożący ze sobą psa lub inne zwierzę domowe obowiązany jest zachować wszelkie środki bezpieczeństwa, aby zwierzę nie zagrażało innym wczasowiczom. Zwierzątko powinno być prowadzone na smyczy. Pełną odpowiedzialność za szkody spowodowane przez zwierzę ponosi jego właściciel. Proszę dopilnować, aby zwierzak nie załatwiał się na terenie Ośrodka.

8, Za rzeczy pozostawione w domku właściciel nie ponosi odpowiedzialności. Prosimy o zamykanie drzwi i bramki w momencie opuszczania domku.

9. Ze względu na drewnianą konstrukcję domku należy przestrzegać zasad ochrony przeciwpożarowej. Nie wolno pozostawiać otwartego ognia bez nadzoru (aneks kuchenny, grill). Ze względu na bezpieczeństwo, zabronione jest używanie w domku urządzeń elektrycznych nie stanowiących wyposażenia domku.

10. Użytkownicy grilla zobowiązani są do pozostawienia czystości po zakończonym grillowaniu. Węgiel we własnym zakresie. Prosimy używać grilla na trawie, nie odkładając jednak przykrycia na trawę (jest miejsce na zawieszenie go na urządzeniu). W żadnym wypadku nie wolno używać grilla na tarasie!

11. W domkach obowiązuje całkowity zakaz palenia papierosów. Na tarasie dostępna jest popielniczka.

12. Prosimy o zorientowanie się, w którym miejscu w pobliżu znajdują się gaśnice przeciwpożarowe i jak się je użytkuje.

13. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia lub utratę samochodu. Gość przyjmuje do wiadomości, że parking znajdujący się na terenie obiektu jest parkingiem niestrzeżonym.

14. Na terenie obiektu obowiązuje segregowanie śmieci. Worki na papier, plastik i szkło oraz kosze na odpadki dostępne są przy bramie wjazdowej. Dbajmy wspólnie o środowisko!

15. BARDZO WAŻNE! Proszę nie wrzucać do muszli klozetowych materiałów innych niż papier toaletowy, gdyż mogą one zatkać kanalizację.

ŻYCZYMY UDANEGO WYPOCZYNKU!!!